28 thoughts on “Cách phục hồi gà mất gân, co gân cúm gần trong trận đấu và khi về

  1. Bạn ơi cho mình hỏi ga mình hỏi gà mình đá 2hồ mệt không đứng được đá tiếc nữa.trông đó đối thủ chân đòn cũng bình thường.hỏi gà mình có phải vớ cơ gân hoặc bi sau ban

  2. Ban tư vân minh cai ga minh đi ỉa phân xanh ủ rũ minh cho uống thuôc qua thái lan rôi mấy ngày mà ko đơ ban co cach ji cho ga khoi ko cam ơn ban

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *