3 thoughts on “Cách nuôi và cách chăm sóc gà chọi con, cách chữa bệnh và phòng bệnh cho gà chọi con phần 2

  1. ngăm mãi đàn gà bạn a, tớ ủng hộ bạn luôn nhé. mời ban qua tớ chơi và giúp tớ nhé, hihi bạn tót nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *