14 thoughts on “Cách nuôi gà con lớn nhanh như thổi

  1. thuốc điện giả dùng chủ yếu vào mùa nóng thôi, men tiêu hoá dùng loại baczyme men sống chịu kháng sinh chuẩn nhất, còn thuốc đấy chẳng qua bổ xug đường với vitamin,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *