24 thoughts on “Cách ngăn không cho cài đặt và xóa ứng dụng trên iPhone || Thế Giới Di Động

  1. Anh ơi sao em xoá ứng dụng liên quân khỏi máy sao em xoá quài không có được, mà khởi động lại hoặc tắt nguồn mở lại nó vẫn còn cái ứng dụng đó 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *