3 thoughts on “Cách kết hợp hàm IF và AND trong EXCEL

  1. Th ơi, hình như đầu bài sai rùi, chỗ từ "hoặc" ở dòng cuối phải là từ "và" mới dùng đc hàm and chứ ạ? có từ hoặc như thế kia thì phải dùng hàm or mới đúng chứ th?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *