33 thoughts on “Cách gõ tiếng Việt trong photoshop có dấu

  1. Ad cho hỏi mình gõ được tiếng việt nhưng đổi font chữ nghiên khi viết có dấu lại thành chữ bình thường thì fix như thế nào vậy. Newbie nên không biết ad hd với

  2. Cảm ơn anh nhiều lắm <3 lúc nãy tưởng là do lỗi font tải về một đóng font rồi mà vẫn chưa bỏ dấu được hoang mang ơi là hoang mang, đột nhiên phát hiện video của anh giống như chúa cứu thế vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *