21 thoughts on “Cách ép trạng gà xuống 1,2 lạng cho đúng với sương gà

  1. E theo dõi a từ lâu mà k thấy a giao luu cho ae con nao về chơi cả a có con nao tưởng đôi để lại cho e 1 con về chơi a

  2. Mình theo dõi bạn cũng lâu rồi muốn bắt 1 con của bạn về nuôi ko biết bạn có bán ko nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *