Cách dự đoán chính xác 100% kết quả bóng đá!! | Thống kê học Vui Vẻ – kỳ 5
Ảo thuật xác suất: Dự đoán chính xác kết quả 6 tuần liên tiếp!!

Trong kỳ 5, chúng ta sẽ tìm hiểu về thiên lệch sống sót, một loại thiên lệch chọn mẫu thường gặp và cách để không gặp sai lầm do thiên lệch sống sót gây ra. Hiện tượng này gặp phải trong đầu tư chứng khoán, tài chính, thậm chí là trong chiến tranh và âm nhạc/ nghệ thuật.

Trong chuỗi video về “Thống kê học vui vẻ”, các kiến thức về nguyên lý xác suất thống kê sẽ được giải thích một cách dễ hiểu, thú vị và với các ví dụ thực tế.

Theo dõi trang facebook của kênh:

#thongkehocvuive #thongkehoc #thienlechsongsot

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh/

8 thoughts on “Cách dự đoán chính xác 100% kết quả bóng đá!! | Thống kê học Vui Vẻ – kỳ 5

  1. Mình đã đọc cái này trong cuốn Tư Duy Rành Mạch Sáng Tạo của Rolf Dobelli. Khá hay và bổ ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *