1 thought on “Cách đo biến áp amply

  1. Đã có quà bên kênh bạn mong hồi âm cùng phát triển . Mình cũng đang học điện tử cơ bản mong được giao lưu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *