17 thoughts on “CÁCH ĐẤU MÔ TƠ 3 PHA 48 RÃNH ĐƠN GIẢN

  1. a linh ơi. a làm video dậy cách đấu a=1 a= 2 …a=6 đi. và giải thích những con nào đấu kiểu nào nhá a

  2. Dây bao nhieu và số vòng bao nhieu vay anh.và nếu sài điên áp 380v đấu sao, 220v 3pha thì đấu tam giac là quấn làm sao anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *