4 thoughts on “Cách chia ổ C thành nhiều ổ khác nhau và hướng dẫn sử dụng phần mềm Partition Wizard

  1. E nghe bảo ổ C: dễ bị mất dữ liệu khi máy bị vi rút , các thứ ,…. vậy nếu chai ổ C: thành nhìu ổ khác thì dữ liệu có dễ bị mất ko ạ

  2. Laptop e mới mua mà mở ứng dụng phải lúc lâu sau mới hiện và lang nữa.làm gì cũng chậmmặc dù mở word cũng đợi một lúc lâu mới lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *