4 thoughts on “Cách Chị En Đối Phó Bạn Trai Ngoại Tình – Phần 1

  1. 2 người này ngoài đời có phải 1 đôi không vậy? Đẹp đôi phết lại còn lúc nào cũng đóng người yêu với nhau

  2. Thật sự muốn quên nhưng lại quên ko đc thật sự muốn khóc nhưng nước mắt cạn rồi, thật sự muốn quan tâm nhưng mình là gì của nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *