6 thoughts on “Cách chèn chữ vào video bằng phần mềm proshow producer

  1. video hướng dẫn chậm quá. Mất 1 đoạn khá dài chỉ để down video trên youtube về làm, trong khi thực tế người ta có chủ đích tìm hiểu chèn text vào video thì người ta đã có sẵn video để làm rồi

  2. BẠN CHO HỎI LÀM SAO ĐỂ MẤT CÁI DÒNG CHỮ MÀU VÀNG CỦA HÃNG ĐI ĐC, MÌNH LÀM VI DEO XONG MÀ CẢ DÒNG CHỮ CỦA MÌNH VÀ HÃNG ĐỀU HIỆN LÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *