40 thoughts on “Cách chèn ảnh vào ứng dụng bằng App Awesome icons

  1. Sao k thay đổi 1 ứng dụng luôn nếu làm vậy thì nó sẽ có thêm ứng dụng mới có hình ảnh m chọn còn cả một ứng dụng giống vậy nữa. Kết quả là không đổi đc mà chỉ thêm 1 ứng dụng nữa

  2. Mình bấm vào ứng dụng để thay ảnh mà nó cứ hiện lên là TRÌNH KHỞI CHẠY ĐÃ CHỌN KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ls bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *