14 thoughts on “Cách cắt clip, xóa âm thanh nền bằng proShow gold

  1. bạn ơi cho mình hỏi khi cắt clip xong nhưng phần cắt bỏ ở cuối clip vẫn chạy …vậy thì làm sao để bỏ phần đó vậy bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *