BỘ TRƯỞNG NGUYỄN MẠNH HÙNG | ĐĂNG ĐÀN TRẢ LỜI CHẤT VẤN QUỐC HỘI 2019.P3Bộ trưởng nguyễn mạnh hùng lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn quốc hội về vấn đề quản lý không gian mạng,vấn đề quyền…

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply