11 Comments

  1. THANH TUAN

    Ai có biet Thong tin cv mỹ thới nay từng sở hữu loài rắn hổ mây nặng 273kg ko a? Mình cần xác nhân Thoòng tin. Nghe đâu hỏi mấy bác bảo vệ khu này là biết. Cảm ơn

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *