8 thoughts on “BÂY GIỜ VỚI NHỮNG TÁC PHẨM TIỀN TỶ NGÀY ĐẦU NHẬN CÂY TLCC XÃ KHÁNH CƯ HUYỆN YÊN KHÁNH NINH BÌNH

  1. Je ne comprends pas un seul mot mais j'adore, je pourrais regarder vos vidéos et bonsaïs juste incroyablement magnifiques during all my life time,👍😅😉🙏💓💓💓💓💓👌🙏😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *