22 Comments

  1. Tran Nguyen

    đói bụng thì gập cái vì ăn ko được đi cà vòng cà vòng Quỳ tao mà đói bụng ăn vs muối cũng ngon 😂

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *