22 thoughts on “[Bảo My Vlog] Ngày thứ 2 cùng Team ở Indonesia

  1. đói bụng thì gập cái vì ăn ko được đi cà vòng cà vòng Quỳ tao mà đói bụng ăn vs muối cũng ngon 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *