9 thoughts on “Báo động tình trạng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc tại Sơn La

  1. bao giờ chị mới về..giờ chị ở đâu? có ai có ng thân làm việc ở tỉnh quảng đông trung quốc tìm chị cho t với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *