Quốc hội nhất trí cao thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi); Xóa nợ thuế: Chỉ xóa nợ tiền phạt và tiền chậm nộp, không xóa nợ gốc; Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; Tiếp tục tập trung thanh, kiểm tra các ‘ông lớn’ trong năm 2020; Theo FED, lãi suất đang ở mức thuận lợi để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Mỹ;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 25-11 đến 29-11-2019.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *