Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng; Nợ phạt chậm nộp tạo sức ép về xử lý nợ đọng lên cơ quan thuế; Luật Chứng khoán sửa đổi: Nhiều vấn đề quan trọng được bổ sung, hoàn thiện; Asanzo có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu và trốn thuế; Kinh tế Mỹ đón nhận các số liệu trái chiều;… Đây là một số nội dung chính trong Bản tin Tài chính với Cuộc sống tuần từ 21-10 đến 25-10-2019.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://thefirstworldwar.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *