38 thoughts on “Bạn đã từng làm Chuyện Ấy ở nơi nào Điên Rồ nhất I Jin88 Phỏng Vấn Troll 2019 I Hãy trao cho anh

  1. XIN PHÉP ĐÍNH CHÍNH Ở VIDEO HÃY TRAO CHO ANH…
    SEUNGRI CHỈ RỜI NHÓM VÀ BIGBANG CHƯA TAN RÃ NHA 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *