6 thoughts on “Bài tập Aerobic 4: Đốt mỡ toàn thân trong 30 phút | HLV Hồ Hàm Hương

  1. Hương mới quay clip này, tự nhảy tự quay nên clip không chất lượng lắm, các bạn tập theo Hương mỗi ngày nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *