27 thoughts on “Bài Ca Thịt Chó – Doremon Chế

  1. nhìn vào thì như thịt bò
    sờ vào thì như thịt giò
    củ riềng kèm theo hành ngò
    LÀ THỊT CHÓ 🐶😆😆😆

  2. 😣😣😣😣😣😣😣😣😣😕😣😣😣😣😣😣😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍😫😫😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😓😓😓😓😾😾😾😾😾🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐾🐾🐾🐾🔨🔨🔨🔨

  3. Bố mày ghét nhất là mấy cái đứa ăn thịt chó 😡 ngày giỗ mấy đứa đó bố tẩy chay. Con chó của tao xấu số nên bọn nó hưởng à. Không có chuyện đó đâu nhá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *