39 thoughts on “Bài Ca Thịt Chó [Cột Mốc 23 OST] – Nguyễn Hải Phong

  1. Con người đéo ra Con Người Súc Vật cũng đéo ra súc vật 🙂 mong chết đéo bao h đc đầu thai 🙂 Sát sanh con vật đéo thương tiếc 🙂 đánh đập hành hạ con vật tới chết 🙂 phá hoại môi trường :)phá rừng 🙂 gây ô nhiễm thế giới :)ý thức kém 🙂 vô học 🙂
    Đó là ai??? :))
    Là Lũ con ng Việt Nammm :))
    t là thế đấy nói thẳng ra cho tụi bây tự hỉu chửi keme tụi bây gió thoảng qua tai th 🙂

  2. Năm nào đại đoàn kết toàn dân cũng ăn thịt chó đã thế năm nay mở bài này thật to ở nhà văn hoá cho cả tổ dân phố nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *