10 thoughts on “Bài 10: 99% về lọc và sắp xếp dữ liệu trong excel (Filter and Sort)

  1. Anh oi. Cho em hoi. Em muốn qua ly toan bo nha viên lam việc trong 1 Nam. Nhung ngoai ra em muốn quan ly nhan viên theo 12 thang riêng nua.tuy nhiên cu 1 lan nhan viên moi vao em lai phai danh thong tin vao file tháng, roi lai phai danh thong tin vao file Nam. Nhu vay mặt ra nhiều thoi gian.a co cách nao giúp em ko ah

  2. a có thể cho e xin email để e gửi bài nhờ anh chỉnh 1 chỗ được k a, liên quan tới phần lọc này

  3. Anh ơi. Nếu như dữ liệu trùng lặp nhiều thì vẫn xóa lần lượt hay có cách nào nhanh hơn không ạ? Mail em: nganle2910@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *