2 thoughts on “Audio mp3 3000 từ tiếng anh thông dụng nhất của Oxford

  1. cho mình hỏi là bạn dùng phần mềm gì để lưu lại cái audio rồi ghép vào video hay vậy. có thể chỉ mình được không. tks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *