28 thoughts on “Aqua bay & West bay- Khu đô thị Ecopark

  1. amazing video. new friend for you it is so beautiful scenery. i am happy to see it. thanks for sharing your awesome work

  2. Khu đô thị Ecopark đẹp thế bạn ơi khu này bây giờ rất là đẹp , Chúc bạn ngày càng phát triển nhé qua lại này qua bạn nhé đợi bạn đó nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *