28 thoughts on “ANH THỢ SỬA ỐNG NƯỚC MAY MẮN VÀ … !!! (Pobbrose chơi game Bựa Best Plumber)✔

  1. Anh em thấy làm thợ sửa ống nước nó có khổ không cơ chứ :3
    ►Giúp mình đạt 1 TRIỆU SUB tại đây nhé : http://bit.ly/2NqpLqq

    ►Liên hệ quảng cáo : thanh26596@gmail.com

  2. Anh hãy xem video này đi e sẽ cho a 1like video tên là tội nghiệp con ma bị hai a da trắng cho ăn hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *