39 thoughts on “Anh Hùng Xạ Điêu – Tập 8| Lý Á Bằng, Châu Tấn | Phim Kiếm Hiệp Võ Thuật Kim Dung

  1. " ..đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, lục ca ..các huynh đều già hết rồi! Muội cũng già rồi.." Một cái hẹn mang đi 18 năm trời, gần bằng 1/3 đời người.. 7 mái đầu xanh dãi dầu nắng mưa sa mạc giờ thành 6 mái đầu bạc nấm phong sương..

  2. Chỉ cần người mông cổ biết đoàn kết lại thì nơi nào trời xanh bao phủ Chỉ là bãi chăn nuôi của người mông cổ Đúng thật Vó ngựa mông cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được

  3. Chỉ cần tất cả người mông cổ đoàn kết lại thì những nơi nào mà trời xanh bao phủ thì đều là mãi chân của người Mông Cổ. Thiết Mộc Chân said.

  4. Mong ad cố gắng dịch thêm bộ tiếu ngạo giang hồ nữa… Bộ đó rất hay mà chưa có thuyết minh vtv… Ae đi qua chấm giúp thêm cho mình cho đỡ trôi bài. Cảm ơn nhiều.

  5. Ngày xưa kỹ xảo chưa phát triển , diễn viên phải tập luyện cực khổ để quay phim . Thế hệ trc sản sinh ra rất nhiều diễn viên tuy không ăn ảnh nhưng rất giỏi võ .Bọn diễn viên ngày nay đóng phim kiếm hiệp mà cứ ẻo lả , cậy có kỹ xảo nên không có cố gắng diễn cảnh . Xem mất hết chất kiếm hiệp.

  6. Chỉ có bản 2003 mới là xuất sắc nhất. Lý Á Bằng đóng Tĩnh đần nhìn mặt thộn ứ chịu được

  7. đụ ngựa, hoa tranh t lờ quách tĩnh ko lấy để t lấy đẹp zậy cưới về địt 30 ngày, xạ điêu cc gì tầm này

  8. 8:25 sư phụ quách tĩnh bảo 4 người đánh 1 người không thấy xấu hổ à,chúng tao tất 7 đánh 1 đây này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *