18 thoughts on “Amply Jarguar pa-203 III (Korea). Chạy 4 sò sanken. Fb : 094 26 26 836. Lh : 0961 484 888.

  1. E này ngon thật bộ nguồn và boad thúc liền rất ngon. Cùng loại này có e nó chạy 4FET củng khá hay..

  2. Mình có con i trang này ,mình mua được 5 năm rồi mà chả hưởng gì, đánh đôi s90d cho nửa công suất đã choáng tai

  3. Sò sanken mà chạy áp thấp thì ko có gì hay và công suất ra cũng thấp. Ko đáng đồng tiền cho lắm

  4. Nhà cháu có 1em y nhu của chú có chu in chim DS màu do. Nhung chay cap so KTA1943&KTC5200. The la the nao ha chu. Co fai hang bai ko chu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *