3 thoughts on “Ấm Mãi Lòng Ta #1 – Trần Thị Bảo Châu | Nam Phong – Phượng Dung diễn đọc

  1. That ngam ngui thuong tiec.Trong cac nhan vat toi chi quen voi Dang dinh Tuu ma thoi.Hoi toi moi ve Don vi va sau do,toi cung di hoc,roi qua doi vi khac…

  2. Đi làm về thấy có truyện của NP và PD vô nghe liền , hay quá cho phần 2 cám ơn hai diễn đọc tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *