24 thoughts on “All My Love For You, 1회, EP01, #05

  1. Đây là Bộ phim tôi mê từ nhỏ, lúc đó đêm nào má cũng dắt đi xem phim nhà người ta, rất hay, rất thích,cặp vợ chồng này,nhờ có phim này mà 2 vợ chồng lấy nhau luôn, lâu vào xem lại vài hà, mặc kệ tiếng hàn quốc cũng xem luôn.

  2. 한국 드라마에서 역대급 신드롬.
    차인표 현상. 키 크고 얼굴이 뺀질한데
    근육질의 새 남성상을 제시한 첫 케이스. 그는 미국생활을 한 자여서 이국적 분위기도 있었다.
    여러모로 멜러 남자의 새 시대를 몰고 온 아이콘. 두 달간 비 안 오던 94년 여름 우리의 시름을 날려버린 드라마의 혁명 Love I will put in your heart.
    Anyway the Korea women were fascinated in Mr. Cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *