23 thoughts on “Ai còn nhớ ( Kukri mua cửa hàng FP ) Chị hiểu hông: Anh Đã Già Xạo Chó

  1. Nay anh còn ghép nhạc độ ta không độ nàng nữa chứ.
    Ghê thật, để em độ kênh anh cho ☺☺☺☺☺☺☺☺

  2. anh da gia Fuho ơi cho xin link ai la ng thương e trong intro đi =)) hởm tui cận chiến xong chat lên fan ADG cho tụi nó ớn đó ADG hiểu hông?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *