3 thoughts on “946. Những phản ứng thường gặp khi THẢI ĐỘC CÀ PHÊ – uống NƯỚC TỐT Y TẾ và ăn THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI

  1. còn răng khôn mọc nhanh hay trễ là do dinh dưỡng cửa người đó , nếu bị thiếu dinh đưỡng thì nó sẽ mọc chậm , chứ k liên quan gì đến thực dưỡng

  2. thấy nói đến phần răng khôn là thấy hơi tào lao rồi đó , răng khôn có mọc thẳng mọc đúng cũng gây sâu răng và các bệnh lý về răng , vù sau tiến hóa , cái hàm của con người khác loài khỉ , bị thu nhỏ lại do ăn thực phẩm nấu chín , nên răng khôn trở nên thừa , việc bị mọc lệch là do xuong hàm của mỗi người khác nhau thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *