4 thoughts on “9|27|19’ Mỹ chặn tất cả các khoản đầu vào Trung Quốc ?

  1. Yes.. Happy together with Founding Anniversary to THE KINGRADIO… Thanks for your honest, intelligent broadcasting …so great.. Dear Vu Luan.

  2. Loi noi chuyen cua VL rat hay,hap dan thinh gia,va chuong trinh chuyen tiep cac braken newws rat can thiet,vui long cu yhe tiep tuc.

  3. Cám ơn Vũ Luân.. vì 2 năm qua đã cùng King radio bình luận những tin tức rất hay ..cám ơn nhiều ạ ..💜

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *