5 thoughts on “9|27|19’ Evening News Ngày Thứ 6

  1. Riêng chi em Vu Luân nói tiền VN quá ư là perfect, và đã giúp cho chị hiểu rất nhiều qua cái cách transliteration from English to Vietnamese language

  2. ,thế hệ trẽ như VL mà nói tiếng Việt cho các mợ nghe là tốt lắm rồi .nên động viên VL đễ có tin tức trung thực mà nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *