4 thoughts on “7. Hướng dẫn excel. Hàm vlookup, hàm if, hàm countif, hàm sumif. Fix

  1. add cho em hỏi là ví dụ e có ô A1 chứa giá trị G1 (1 chỉ số dưới), dùng hàm nào để copy xuống ô A2 có giá trị như định dạng ô A1 vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *