2 thoughts on “5 Việt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình, Tập 5, Nước Mỹ Chịu Trách Nhiệm

  1. Người dân Mỹ bị nhà cầm quyền và bọn sản xuất, buôn bán vũ khí lừa sang tham chiến ở Việt Nam và gây tội ác mà không ai có thể tưởng tượng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *