9 thoughts on “5 Loại Thức Uống Giảm Cân Buổi Sáng Khỏi Lo Béo Bụng

  1. Mình làm một lần trong bình và khi uống hết thì có bỏ hay kh ạ. Hay chỉ cần đổ nước mới và uông thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *