Tagged With:

21 thoughts on “5 Chú Tiểu – LÊN ĐỈNH NÚI NHẠN THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ THÁP NHẠN ĐÃ TỒN TẠI MẤY TRĂM NĂM

  1. Thấy sư phụ mến thương quá mình nhớ lại sư phụ ở thất sơn. Thầy năm chớp, thất lạc đệ tử của thầy áo trăm mảnh mông gặp lại huyên đệ số điện thoại 0963776202

  2. Những công trình của vương quốc champa cho tới giờ vẫn chưa có nhà khoa học nào giải thích được người champa xây bằng cách nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *