7 thoughts on “3,7 tấn lợn từ Campuchia “bơi thuyền” về Việt Nam

  1. Ngta làm ăn mà có phải trổm cắp gi đâu, bắc dc thì bắc đống thuế, bắc phải bỏ tiền ra kiểm dịch, phạt tiền thêm 1/3 gía trị thị trường rồi trả cho ngta chứ tịch thu về cũng cho lính ăn zong hết của ngta chi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *