VTC14 | 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VN ĐƯỢC XẾP HẠNG ĐẠI HỌC TỐT NHẤT TOÀN CẦU
‘Lần đầu tiên 3 trường đại học Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Bách khoa Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu của tuần san Times Higher Education, Anh quốc. . Đây là bảng xếp hạng rất có uy tín được công bố thường niên.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://thefirstworldwar.net/category/du-lich/

Tagged With:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *