22 thoughts on “23 Vảy Gà Xấu Không Nên Chơi

  1. e co con ga mot chan dong an thien mot chan dong phu dia , tin tuong qua ra di het 1mau dat luon ,vay vi xem cung dc hk xem cung dc ,gio ga my lai hk xem gi noi

  2. Xin phép AD CHO MÌNH ĐĂNG BL NÀY NHA! Cảm ơn AD NHIỀU!
    XEM ĐÁ GÀ TRỰC TIẾP TẠI: https://daga.live/da-ga-truc-tiep-thu-3-ngay-10-12-2019/ NHA AE!

  3. khai hậu nói k tốt z chẳng hiểu sao con gà khai hậu của tui nó ăn 6 cái rồi. nói nào ngay nó chân trắng hồng sa và có cái móng ngay cổ.

  4. Video chỉ nói lên 1 phần nào đó thôi chứ thời buổi bay gio ti chân xáu mà gà đá ăn độ ko đó AD .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *