7 thoughts on “23-4•(ĐÃ BÁN) Amply Denon PMA-590

  1. Giá hợp lý phết nhỉ, tiếc là mình lại lấy con marantz mất rồi ko thì nện con này cũng hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *