1 thought on “12 Việt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình,Tập 12,Đoạn Cuối Con Đường Hầm

  1. Tướng Lê Minh Đạo là tục nhất. Hô hào ghê gớm lắm nhưng cũng là người chạy nhanh nhất. Cộng sản chưa đánh tới ổng đã chạy sang Mỹ rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *