3 thoughts on “11 Việt Nam Thiên Lịch Sử Truyền Hình,Tập 11,Cuộc Chiến Trong Lòng Nước Mỹ

  1. Quân đội Mỹ chiến đấu và chết không vì lợi ích của nhân dân Mỹ mà là vì lợi nhuận khổng lồ những công ty, tập đoàn sản xuất, buôn bán vũ khí và đám ăn theo trong quốc hội và chính quyền Mỹ, nếu tôi là công dân Mỹ tôi thà đi tù con hơn là đi lính cho chúng.

  2. Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao My, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các chính trị gia Mỹ từ chiến tranh thế giới đến nay đều là lũ tội phạm chống lại loài người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *