Best View-Hình Rõ Đẹp: [HD-720P] – 01 – Truyện Kiều – Truyện Thơ Lục Bát – 3254 Câu – Nguyễn Du (1766-1820) Hiệu Là Tố Như, Thanh Hiên – Người Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh -(Câu 1-50) – Kiều Thăm Mộ Đạm Tiên (Câu 1-244) — Music-Nhạc: Tình Hoài Hương – Phạm Duy – 1952 — Made by-Thực Hiện: Nguyễn Văn Tiến – tienvnguyen.net – July/25/2012 — Ba trăm năm nữa nào biết được. Thiên hạ ai người khóc Tố Như ~ Nguyễn Du – Bài ‘Đọc Tiểu Thanh Ký’ ~ Khu Di Tích Thi Hào Nguyễn Du – Xã Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *